Waarom lid worden van de Habi Rijssen

Een deel van de Rijssense ondernemers is georganiseerd als lid van de HABI. Veel leden hebben hun bedrijf in het centrum van de stad, daar is meer dan 80% van de detaillisten aangesloten. Ook buiten het stadscentrum biedt HABI een meerwaarde voor alle in Rijssen gevestigde ondernemingen, zoals lage advertentietarieven, gemeente-overleg, mogelijkheid tot deelname aan verschillende markten, Rijssen Modestad, HABITO, etc . Rijssen heeft een gevarieerd winkelaanbod in alle prijssegmenten. Dat positieve beeld wil HABI in het belang van haar leden helpen uitdragen.

Onderstaand volgt een overzicht van de initiatieven en activiteiten van de ondernemersvereniging HABI met als doel Rijssen nog duidelijker te profileren als regionaal koopcentrum.

Belangenbehartiging
De HABI is gesprekspartner van de Gemeente Rijssen-Holten inzake een breed scala van onderwerpen, zoals het parkeerbeleid, bereikbaarheid en inrichting van het winkelcentrum, Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO), weekmarkten en projectontwikkeling.

De HABI behartigt de belangen van haar leden bij de uitgevers van plaatselijke weekbladen en regionale dagbladen. Dit heeft geresulteerd in scherpe advertentie-tarieven en extra kortingen bij doorplaatsingen. De HABI promoot Rijssen als koopcentrum redactionele artikelen en regionale advertenties. Een actueel overzicht van de advertentietarieven kan opgevraagd worden via het contactformulier.

Activiteiten
In het winkelcentrum wordt jaarlijks van eind oktober tot begin januari de feestverlichting verzorgd, en de feestelijke intocht van Sinterklaas georganiseerd. Daarnaast zijn er extra koopzaterdagavonden, een zomermarkt, restantenmarkten, Rijssen Modestad-aktiviteiten en andere Sales Promotion evenementen. Dit alles ondersteund door een actieve horeca. HABI-leden kunnen tijdens de 3-daagse Zomermarkt, restantenmarkten, braderieen, etc desgewenst een kraam huren tegen sterk gereduceerde tarieven.

Inspraak en ondersteuning
HABI leden kunnen deelnemen aan een groepsapp, waarbij de deelnemers via een waarschuwingssysteem direct geinformeerd worden over de aanwezigheid van verdachte personen, mogelijke winkeldieven, etc., in goede samenwerking met de politie.

Leden van de Ondernemersvereniging HABI ontvangen periodiek een Nieuwsbrief met activiteitenkalender, belangrijke data, nieuws, praktische tips en andere nuttige informatie. Ter stimulering van de kontakten tussen leden/ondernemers worden er ledenvergaderingen en ondernemerscafés georganiseerd, waar het bestuur verantwoording aflegt voor het gevoerde beleid, en de leden daadwerkelijk invloed uitoefenen op geplande acties en evenementen en de tijdsplanning daarvan.

Wat kost het het lidmaatschap van Ondernemersvereniging HABI?
Het tarief bedraagt € 95,- op jaarbasis exclusief BTW. Klik hier voor het lidmaatschapsformulier.
De hoogte van de contributie wordt jaarlijks bepaald in de algemene ledenvergadering en automatisch geincasseerd.

Volg ons ook op Twitter! @winkelenrijssen
Onderstaande bedrijven zijn lid van Ondernemersvereniging HABI: